רח' בן יהודה, 32
בית אל-על
קומה 8, משרד 831
תל אביב 63805
03-6205555

ההודעה שלך:

רח' בן יהודה 32 (בית אל-על), קומה 8, משרד 831, תל אביב 63805

Ben Yehuda st. 32 (Beit EL-AL), 8 th floor, Office 831, Tel Aviv 63805

טל: Tel: 03-6205555 , פקס: Fax: 03-6205554 , נייד: Mobile: 054-6417224

דוא"ל: E-mail: adv@rezni.com